Vstup pro registrované školy

CO2 liga - celorepublikový školní program na téma změny klimatu

Chci další informace Chci se zapojit
Zbývá 114 míst

Co je CO2 liga a co vám přinese?

PODROBNOSTI O PROGRAMU

Klimatické změny postupně zneklidňují víc a víc lidí a jsou stále viditelnější součástí našich životů. Ať už se s nimi setkáváme v nejrůznějších debatách nebo už jejich dopady zažíváme na vlastní kůži, například ve formě veder nebo sucha. Není lehké žít v čase klimatických změn, věříme proto, že je důležité být na ně připraveni a vědět, co můžeme zlepšit a o co se můžeme sami pokusit, aby se nám na Zemi žilo dobře. Platí to pro všechny, nejvíc ale pro mladou generaci, která se s dopady bude muset potýkat čím dál intenzivněji.

 

JAK CO2 LIGA FUNGUJE?

Program zprostředkovává žákům, studentům i veřejnosti informace o globálním klimatickém rozvratu, o změnách, které můžeme očekávat v České republice a o možnostech, jak se na ně připravit.

Na školní rok jsou naplánované čtyři mise, v každém z nich týmy CO2 ligy dostanou úvodní informace a následně úkoly, které mají během kola splnit.

Plněním úkolů se budete posouvat k cíli - snaze zabránit přílišnému oteplení Země. 

Po uzavření každého kola vám poskytneme zpětnou vazbu a dozvíte se, jak jste si v plnění úkolů vedli a tedy jak by se světu pod vaším vedením podařilo zabránit oteplení o více než 1,5 případně 2C a tak naplnit závazek z Pařížské dohody.

Určena je pro týmy 5 - 10 nadšených studentů ve věku cca 13 - 16 let (ZŠ, SŠ).

 

CO MŮŽETE OČEKÁVAT

Metodou místně zakotveného učení se žáci dozví, jaké změny čekají naši krajinu i společnost vlivem klimatického rozvratu, jak je můžeme zmírnit a jak se na ně připravit. Sami na vlastní kůži si prožijí, zda-li a jak je možno snížit uhlíkovou stopu svoji, obce nebo i celého státu a budou bádat nad tím, jaká opatření jsou nejúčinnější. O své práci budou informovat spolužáky, veřejnost či samosprávu a některá "drobná" opatření budou i realizovat.

Budou zkoušet a zkoumat, dotazovat se spolužáků, rodičů, zástupců obce a okolí, informovat a sdílet, vymýšlet a tvořit. Své získané zkušenosti, měření, výsledky ankety či osobní prožitky zpracují, vyhodnotí a představí nejen spolužákům a kamarádům např. nástěnkou, webem, videem, besedou, divadlem...

Prostřednictvím prvků projektového vyučování zpracují žáci a studenti aktuální téma, budou se věnovat tématům spadajícím do průřezového tématu environmentální výchova a mediální výchova, to vše s co největší návazností na praxi a každodenní život v obci, kde se nachází škola. Velký důraz je kladen na rozvoj klíčových kompetencí žáků.

Žáci se tak v CO2 lize dozví nejen o dopadech klimatického rozvratu a možnostech jejich řešení, zároveň si také vyzkouší, že nemusí být jen pasivními sledovateli dění, ale že sami dokážou mnohé změnit a posunout k lepšímu.

 

ČASOVÝ PLÁN

Program probíhá od listopadu 2023 do června 2024

Své týmy přihlašujte do 12. listopadu 2023

První misi vyhlásíme cca 15. listopadu 2022.

Zadání úkolů s tématicky různým zadáním budeme zveřejňovat online na webu CO2 ligy v přibližně 1,5 měsíčních intervalech.

Úspěšné týmy se v červnu setkají na závěrečné konferenci.

 

 

Více o CO2 lize Chci se zapojit
Zbývá 114 míst

Ohlasy z minulých ročníků

Naše škola se zúčastnila již tří ročníků CO2 ligy - vždy šlo o velice zajímavě řešená témata, která souvisí nejen s globálními změnami, ale také s každodenním životem každého z nás. V rámci každého úkolu si soutěžící mohou vybrat, do jaké hloubky se jím budou zabývat a jakým způsobem zapojí do těchto aktivit své okolí. Je to jedna ze soutěží, která má velmi dobře zpracovanou koncepci a z hlediska praktického života má opravdu smysl.

Ing. Jitka Vašinová, pedagog ZŠ Bratrství Čechů a Slováků, Bystřice pod Hostýnem

Soutěž CO2 liga je soutěž velmi precizně a profesionálně vytvořená soutěž. Porovnáme-li poslední ročník s těmi předchozími, kterých jsme se taktéž účastnili, její úroveň stále stoupá. Je to soutěž velmi náročná nejen po stránce časové, ale i obsahové. Soutěžícím však poskytne spoustu nových poznatků k současnému velmi aktuálnímu stavu naší Země. Žáky i studenty motivuje k zodpovědnějšímu chování k Zemi (jeden můj soutěžící dokonce apeloval na své rodiče k postavení pasivního domu). Vřele doporučuji tuto soutěž už jenom proto, abychom si uvědomili docela vážný stav Země, co se týče jejího klimatu.

Valéria Baniová, pedagog ZŠ Luhačovice

Soutěž CO2 liga zprostředkovala žákům informace o globální změně klimatu a o změnách, které můžeme očekávat v České republice. Žáci se prostřednictvím této soutěže mohli zamyslet nad věcmi, které nám připadají naprosto běžné, ale ovlivňují mnoho dalších dějů v našem světě. Soutěžní úkoly byly sice dost náročné z hlediska časového zpracování a rozsahu úkolů, ale přinesly žákům mnoho nových poznatků a zkušeností. V soutěži jsem velmi ocenila prvky projektového vyučování a velkou návaznost na praxi a každodenní život při zpracování soutěžních úkolů.

Mgr. Lenka Jarábková a tým Tukani, Gymnázium Rožnov pod Radhoštěm

Všichni členové našeho týmu aktivně plnili úkoly, a tak ve škole proběhl např. týden svačin z regionálních potravin, profesní návštěva kotelny, měření teplot ve třídách, doma se pak počítala spotřeba pohonných látek u používaných aut či množství vody, které rodina spotřebuje. A naším společným závěrem je, že máme rezervy a že se se vším dá šetřit, i když to může být méně pohodlné. Naši soutěžící si to vyzkoušeli a informace předali i svým spolužákům. V soutěži si za plnění úkolů zasloužili 2. místo.

Mgr. Kateřina Skalická, pedagog SPŠ stavební Valašské Meziříčí

Úkol byl pro nás velmi zajímavý i zábavný. Většina věcí se nám zdařila, dokonce se nám podařilo i vytvořit dotazník o elektrospotřebičích jako nepovinný úkol. Překvapilo nás, že jsme náš vypracovaný dotazník o elektrospotřebičích poslali více jak 300 žákům a zpětně obdrželi jen 83 odpovědí. To nás celkem mrzelo, ale jinak byl úkol výborný.

tým Gymnázia Jana Pivečky Slavičín

Podívejte se na to nejlepší z ročníku 2020/2021

Podívejte se na to nejlepší z ročníku 2019/2020

Podívejte se na to nejlepší z ročníku 2017/2018

Podívejte se na to nejlepší z ročníku 2016/2017

Podívejte se na to nejlepší z ročníku 2015/2016


Chci se zapojit

(Zbývá 114 míst)

Osobní údaje budou zpracovány dle zásady zpracování osobních údajů
Po odeslání formuláře vám pošleme e-mail, skrze který svoji registraci potvrdíte.