Vstup pro registrované školy

Ročník 2017/2018

Téma 1: Klimatická změna

Školní týmy plnily od října 2017 do května 2018 úkoly zaměřené na řešení příčin a dopadů klimatické změny. Soutěž měla pět kol a v každém žáci plnili dva až tři povinné úkoly, ale měli také velký prostor pro vlastní iniciativu v plnění nepovinných úkolů. Ročník 2017/18 měl pět kol s názvy: klimatická změna, zmírnění klimatické změny, analýza zranitelnosti, rizika obce a možnosti nápravy a realizace opatření. Konal se již 8. ročník soutěže, potřetí v celostátním měřítku.

1. Téma: Klimatická změna

Týmy shlédly tři výuková videa o tom, co je klimatická změna, jaké jsou její příčiny, jaké dopady přináší, co můžeme čekat v ČR a jak dopady můžeme zmírnit a adaptovat se na ně.

  • Úkol 1: Natočte krátké video – žáci měli za úkol vlastními slovy zpracovat téma klimatické změny a seznámit s ním spolužáky
  • Úkol 2: Seznamte spolužáky s tématem klimatické změny
  • Úkol 3: Vytvořte nástěnku – o klimatické změně
Ukázky studentských výstupů: Textové výstupy: PDF icon Prezentace ke klimatické změněPDF icon Časopis o klimatické změně
Materiály neprošly jazykovou úpravou a jsou ve znění publikovaném soutěžícími

Téma 2: Zmírnění klimatické změny

Soutěžící se dozvěděli, jak v průběhu let vzrůstá koncentrace CO2 v atmosféře a jak se zvyšuje teplota Země a naučili se, jak přispět k tomu, aby množství skleníkových plynů nenarůstalo.

  • Úkol 1: Spočtěte si svoji uhlíkovou stopu – podle uhlíkové kalkulačky http://uhlikovastopa.cz/, s pomocí rodičů nebo učitelů
  • Úkol 2: Snižte svoji uhlíkovou stopu – soutěžící ve svém životě zaváděli konkrétní opatření na snížení uhlíkové stopy: např. chodili pěšky nebo jezdili na kole či MHD místo auta, omezili spotřebu masa, kratší doba se sprchovali, nepřetápěli doma… Vše z kategorií v uhlíkové kalkulačce – bydlení, doprava, potraviny, spotřeba. Nakonec si spočítali uhlíkovou stopu po zavedení opatření a zjistili, kolik CO2 by ušetřili, kdyby je dodržovali celý rok, případně kolik by se ušetřilo, kdyby takové opatření zavedli všichni na škole, v obci nebo ČR…
  • Úkol 3: Seznam své okolí – se svou prací, úspěchy
Ukázky studentských výstupů: Textové výstupy: PDF icon Písnička o snížení uhlíkové stopy
Materiály neprošly jazykovou úpravou a jsou ve znění publikovaném soutěžícími

Téma 3: Analýza zranitelnosti

V tomto tématu žáci zjistili, jaké hrozby v souvislosti s klimatickou změnou mohou nastat na území jejich obce

Úkol 1: Sepište nebo natočte vzpomínku starousedlíka - Vánoční úkol – popovídat si s prarodiči nebo někým, kdo dlouho žije na území obce a povyptávat se, jaké změny za svůj život v svém okolí pozoruje a zkusit najít něco, co souvisí se změnami klimatu. Často přírodní katastrofy.
Úkol 2: Analýza zranitelnosti – pro potřeby soutěže upravený elektronický nástroj na zkoumání co danému území nejvíc hrozí v souvislosti s klimatickou změnou. Na základě zjištění slabých stránek – zranitelnosti – je pak možné určit, na co je třeba se zaměřit při vymýšlení opatření, které tyto hrozby odvrátí nebo zmírní tak, aby to bylo co nejvhodnější právě pro dané území. Posuzované hrozby – povodně, přívalové (bleskové) povodně, sucho, vítr, vedro, narušení zemědělství
Úkol 3: Seznamte spolužáky

Ukázky studentských výstupů: Textové výstupy: PDF icon Povodně ve škole v roce 1997
Materiály neprošly jazykovou úpravou a jsou ve znění publikovaném soutěžícími

Téma 4: Rizika obce a možnosti nápravy

Podle zjištění z analýzy zranitelnosti vytvořili žáci pocitovou mapu obce nebo okolí školy a navrhli možnosti zlepšení pro ohrožená místa.

Úkol 1: Vytvořte pocitovou mapu zranitelnosti dopadů klimatické změny – mapu tvořili sami žáci nebo zapojili i veřejnost

Úkol 2: Zlepšete pocity ze dvou míst – navrhnout opatření, která by zvýšila resilienci na konkrétní hrozbu pro dané území

Úkol 3: Zapojte se do Hodiny Země – sami za sebe nebo udělat akci pro žáky, veřejnost…

Ukázky studentských výstupů: Textové výstupy: PDF icon Pocitová mapa a možnosti nápravy kritických místPDF icon Prezentace k Hodině Země
Materiály neprošly jazykovou úpravou a jsou ve znění publikovaném soutěžícími

Téma 5: Udělej změnu!

5. Téma: Udělej změnu!

Úkol 1: Zrealizujte alespoň jedno opatření – udělat z obce, okolí školy příjemnější místo k životu :-)

Úkol 2: Předejte vaše ostatní návrhy dál – vedení školy, případně vedení obce. Měli uspořádat schůzku a představit svou celoroční činnost v CO2 lize a své nápady k realizaci. Případně uspořádat besedu pro veřejnost.

Nepovinné např. Zúčastněte se Ekovýzvy, která probíhá v měsíci dubnu www.ekovyzva.cz nebo zúčastněte se akce Ukliďme Česko www.UklidmeCesko.cz

 

Ukázky studentských výstupů: Textové výstupy: PDF icon Prezentace o realizaci opatřeníPDF icon Sázení stromu
Materiály neprošly jazykovou úpravou a jsou ve znění publikovaném soutěžícími