Vstup pro registrované školy

CO2 liga - celorepubliková školní soutěž na téma změny klimatu

Chci další informace Chci se zapojit
Kapacita naplněna

Co je CO2 liga a co vám přinese?

8. ročník soutěže s tematikou ochrany klimatu pro 2. stupeň základních a střední školy.
Soutěž zprostředkovává žákům, studentům i veřejnosti informace o globální změně klimatu, o změnách, které můžeme očekávat v České republice a o možnostech, jak se na ně připravit.

Poutavou a neotřelou formou, prostřednictvím soutěžních úkolů a díky metodě místně zakotveného učení si soutěžící vyzkouší a dozví se, že naši krajinu i společnost čekají vlivem měnícího se klimatu změny, jaké asi budou a jak se na ně mohou připravit. Sami na vlastní kůži prožijí, zda-li a jak je možno snížit svoji uhlíkovou stopu. Pro vybrané malé území (obec, čtvrť či blízké okolí) zanalyzují, zda-li jej změny klimatu ohrožují a jaké hrozby to jsou. Jsou to obávané povodně? Nebo plíživé dlouhotrvající sucho? Objevující se vlny veder? Nečekaná ledovka? Opakující se přívalové deště nebo jiná z hrozeb? Vytvoří pocitovou mapu zranitelnosti a navrhnou opatření, jak dopady klimatické změny v území snížit. O své práci budou informovat spolužáky, veřejnost či samosprávu. Některá "drobná" opatření mohou zrealizovat.

Budou zkoušet a zkoumat, dotazovat se spolužáků, rodičů, zástupců obce a okolí, informovat a sdílet, vymýšlet a tvořit. Své získané zkušenosti, měření, výsledky ankety či osobní prožitky zpracují, vyhodnotí a představí nejen spolužákům a kamarádům, ale osloví i ostatní osoby – formou nástěnky, videa, besedy, zprávy či jinou akcí.

Prostřednictvím prvků projektového vyučování zpracují žáci a studenti aktuální téma, budou se věnovat průřezovým tématům environmentální výchova a mediální výchova, to vše s co největší návazností na praxi a každodenní život v obci, kde se nachází škola. Velký důraz je kladen na rozvoj klíčových kompetencí žáků.

Soutěž probíhá od října 2017 do května 2018. Své týmy přihlašujte do 5. října. Přihlášeným bude určen on-line webinář, během nějž vám představíme téma letošní CO2 ligy a můžete se organizátorů na cokoliv zeptat. Úvodní kolo, při kterém se účastníci seznámí s teorií týkající se klimatické změny, bude probíhat od 15. října 2017. Zadání soutěžních úkolů s tématicky různým zadáním (Klimatická změna, Jak ji zmírnit? Jak se na ni připravit? Co můžeme udělat? Udělejme to!) budeme zveřejňovat online na webu CO2 ligy v přibližně 1,5-měsíčních intervalech. Plnění úkolů bude vyhodnocováno a účastníci za ně budou získávat body.

"Úkoly letošní CO2 ligy se týkají místa, kde žijeme. Naším cílem je, aby si studenti při jejich plnění uvědomili, že změna klimatu se dotkne každého z nás, i v České republice. Můžeme očekávat například větší vlny veder, sucha, více extrémních projevů počasí a nedostatek zásob podzemní vody. Když to víme, tak se na to můžeme připravit – a například již nyní sázet stromy, které nám pak budou za 25 let dávat stín v parném a bezsrážkovém létě. Můžeme to vzít jako příležitost ke změně našeho chování vůči přírodě, krajině, rodině i společnosti“, říká o soutěži organizátorka Karla Vincenecová.

Stáhněte si pdf s kompletními informacemi.

Podívejte se na to nejlepší z ročníku 2015/2016 a z ročníku 2016/2017 (témata a úkoly byly zcela odlišné od letošního ročníku 2017/2018).

Více o CO2 lize Chci se zapojit
Kapacita naplněna

Ohlasy z minulých ročníků

Naše škola se zúčastnila již tří ročníků CO2 ligy - vždy šlo o velice zajímavě řešená témata, která souvisí nejen s globálními změnami, ale také s každodenním životem každého z nás. V rámci každého úkolu si soutěžící mohou vybrat, do jaké hloubky se jím budou zabývat a jakým způsobem zapojí do těchto aktivit své okolí. Je to jedna ze soutěží, která má velmi dobře zpracovanou koncepci a z hlediska praktického života má opravdu smysl.

Ing. Jitka Vašinová, pedagog ZŠ Bratrství Čechů a Slováků, Bystřice pod Hostýnem

Soutěž CO2 liga je soutěž velmi precizně a profesionálně vytvořená soutěž. Porovnáme-li poslední ročník s těmi předchozími, kterých jsme se taktéž účastnili, její úroveň stále stoupá. Je to soutěž velmi náročná nejen po stránce časové, ale i obsahové. Soutěžícím však poskytne spoustu nových poznatků k současnému velmi aktuálnímu stavu naší Země. Žáky i studenty motivuje k zodpovědnějšímu chování k Zemi (jeden můj soutěžící dokonce apeloval na své rodiče k postavení pasivního domu). Vřele doporučuji tuto soutěž už jenom proto, abychom si uvědomili docela vážný stav Země, co se týče jejího klimatu.

Valéria Baniová, pedagog ZŠ Luhačovice

Soutěž CO2 liga zprostředkovala žákům informace o globální změně klimatu a o změnách, které můžeme očekávat v České republice. Žáci se prostřednictvím této soutěže mohli zamyslet nad věcmi, které nám připadají naprosto běžné, ale ovlivňují mnoho dalších dějů v našem světě. Soutěžní úkoly byly sice dost náročné z hlediska časového zpracování a rozsahu úkolů, ale přinesly žákům mnoho nových poznatků a zkušeností. V soutěži jsem velmi ocenila prvky projektového vyučování a velkou návaznost na praxi a každodenní život při zpracování soutěžních úkolů.

Mgr. Lenka Jarábková a tým Tukani, Gymnázium Rožnov pod Radhoštěm

Všichni členové našeho týmu aktivně plnili úkoly, a tak ve škole proběhl např. týden svačin z regionálních potravin, profesní návštěva kotelny, měření teplot ve třídách, doma se pak počítala spotřeba pohonných látek u používaných aut či množství vody, které rodina spotřebuje. A naším společným závěrem je, že máme rezervy a že se se vším dá šetřit, i když to může být méně pohodlné. Naši soutěžící si to vyzkoušeli a informace předali i svým spolužákům. V soutěži si za plnění úkolů zasloužili 2. místo.

Mgr. Kateřina Skalická, pedagog SPŠ stavební Valašské Meziříčí

Úkol byl pro nás velmi zajímavý i zábavný. Většina věcí se nám zdařila, dokonce se nám podařilo i vytvořit dotazník o elektrospotřebičích jako nepovinný úkol. Překvapilo nás, že jsme náš vypracovaný dotazník o elektrospotřebičích poslali více jak 300 žákům a zpětně obdrželi jen 83 odpovědí. To nás celkem mrzelo, ale jinak byl úkol výborný.

tým Gymnázia Jana Pivečky Slavičín

Podívejte se na to nejlepší z ročníku 2017/2018

Podívejte se na to nejlepší z ročníku 2016/2017

Podívejte se na to nejlepší z ročníku 2015/2016


Chci se zapojit

Kapacita naplněna – můžete se přihlásit jako náhradnici