Vstup pro registrované školy

Ročník 2015/2016 - Soutěžící řešili 5 tématických celků

Téma 1: KLIMATICKÁ  ZMĚNA

Jaké jsou příčiny a dopady klimatické změny? Jak se na ni můžeme adaptovat? A jak se nám bude žít v roce 2040? Tyto otázky si kladli soutěžící v prvním tématu. Pomohlo jim sledování cyklu klimatických videí vytvořených Ekologickým institutem Veronica a diskuse o tématu. Své poznatky prezentovali na nástěnce. Snažili se vžít do role člověka z roku 2040 – žáka, sportovce, seniora, zemědělce, majitele stavební firmy či lékaře. Co jim změna klimatu přinesla či odnesla? Na toto téma vznikla řada velmi dobrých příběhů.

Téma 2: VODA

Jak to budeme mít v roce 2040 s vodou a jaké problémy můžeme očekávat? Největším problémem bude sucho – tedy nedostatek vody. Proto jsme se zaměřili na zjišťování osobní spotřeby vody na hygienu a soutěžící se pokoušeli snížit tuto spotřebu na polovinu. Kolik vody by vám stačilo na umytí? Vítězi stačilo pouhého půl litru. Soutěžící si odnesli řadu zážitků a poznatků, se kterými se podělili s ostatními spolužáky na nástěnce.

Ukázky studentských výstupů: Textové výstupy: PDF icon Nástěnka k tématu Voda - detail (ZŠ ČSA Bohumín)PDF icon Pozvánka k soutěži (ZŠ Vlachovice)PDF icon Zážitky účastníků 1 (ZŠ Březová)PDF icon Zážitky účastníků 2 (ZŠ Vlachovice)
Materiály neprošly jazykovou úpravou a jsou ve znění publikovaném soutěžícími

Téma 3: DOPRAVA

Jaký objem CO2 vyprodukuje vaše rodina za měsíc jízdy autem? Objem jako tři železniční vagóny? Jako panelák? Toto bylo námětem třetího tématu. Součástí bylo i zjištění, jaké změny můžeme očekávat v dopravě v blízké budoucnosti a anketa ohledně dopravy do školy. Kolik parkovišť je ve vaší obci a kolika stromům zabírají místo? To se také dozvíte z tohoto úkolu. A spoustu veselých zážitků přinesla i tvorba reklam na šetrnější dopravu.

Ukázky studentských výstupů: Textové výstupy: PDF icon Mapování parkovišť (příklad splněného úkolu)
Materiály neprošly jazykovou úpravou a jsou ve znění publikovaném soutěžícími

Téma 4: JÍDLO

Jak souvisí to, co jíte, s ochranou klimatu? Velmi úzce. Soutěžící se dozvěděli, jak moc plýtváme potravinami. Dále zjistili, kolik kilometrů nacestoval jejich oběd a kolik kilometrů by se dalo ušetřit při nákupu lokálních potravin. Největším zážitkem byl Svačinový den, kdy si žáci pochutnávali na svačinkách připravených z „jídla z blízka“.

Téma 5: ENERGIE

Největším nešvarem českého člověka je přetápění domácností. Proto je tento úkol věnován sledování teploty ve třídách či doma. Součástí byla akce na ochranu klimatu – motivační kampaň pro účast na celosvětovém happeningu Hodina Země.

Ukázky studentských výstupů: Textové výstupy: File Video z Hodiny Země, ZŠ BřezováPDF icon Ukázka řešeného úkoluPDF icon Nástěnka - ZŠ Vlachovice
Materiály neprošly jazykovou úpravou a jsou ve znění publikovaném soutěžícími

Vítězové ročníku 2015/2016

Zúčastněné školy ročníku 2015/2016 (podle abecedy)