Vstup pro registrované školy

Ročník 2019/2020

1. mise: poznej svého protivníka

První mise měla informační charakter, žáci se za pomoci našich výukových videí sezámili s tím, co je klimatický rozvrat, vyrovnávali se s emocemi, které v nich nové informace vyvolaly a klimatickou krizi si podle své fantazie ztvárnili. Následně vytvářeli video nebo plakát pomocí kterých vysvětlovali svým spolužákům, co se dozvěděli. A na závěr si založili informační kanál, na kterém budou po celý rok o své činnosti v CO2 lize informovat.

Ukázky studentských výstupů: Textové výstupy: PDF icon M1_ZŠ a MŠ Cehnice 1.pdfPDF icon M1_Gymnázium Dr. Emila Holuba_Tisic-let-jsme-predstirali.pdf
Materiály neprošly jazykovou úpravou a jsou ve znění publikovaném soutěžícími

2. mise - zameť si na svém dvorečku

Ve druhé misi se žáci zaměřili na uhlíkovou stopu - v úvodu se dozvěděli víc o skleníkových plynech a skleníkovém jevu. V úkolech si potom spolu s rodiči počítali vlastní uhlíkovou stopu podle uhlíkové kalkulačky www.uhlikovastopa.cz a vymýšleli opatření, která mohou ve svém životě udělat, aby uhlíkovou stopu snížili. Opatření měli zkusit provádět po dobu 14 dnů a ideálně u nich už zůstat. O své činnosti měli opět za úkol informovat pomocí nástěnky nebo dalších prostředků.

Ukázky studentských výstupů: Textové výstupy: PDF icon M2_Střední škola zemědělská a přírodovědná Rožnov pod Radhoštěm 3.pdfPDF icon M2_Všeobecné a sportovní gymnázium Bruntál 1.pdf
Materiály neprošly jazykovou úpravou a jsou ve znění publikovaném soutěžícími

3. mise - zaměř se na školu

Žáky jsme zjednodušeně seznámili s uhlíkovou stopou instituce, prováděli “inventuru” školy, při které odhalili možnosti pro úspory a zlepšení uhlíkové stopy školy. S výsledky svého bádání seznámili ředitele školy a společně debatovali nad možnostmi řešení. Formou osvětového dne potom informovali celou školu o nejefektivnějším úsporném opatření. Vznikl tak například den ve svetrech, kdy se v celé škole snížila teplota vytápění. Tato mise v tuto chvíli ještě není uzavřená a probíhá vyplňování zpětných vazeb.

4. mise - udělej změnu

Žáci se v poslední misi zamýšlí nad tím, jaké vnější okolnosti jim, potažmo dalším lidem, brání v tom, aby svým každodenním životě mohli mít menší uhlíkovou stopu. Mají identifikovat bariéry na obecní úrovni a oslovit s možnostmi jejich řešení starostu nebo místní zastupitelstvo. Pro řešení bariér na státní úrovni mají formou natočení videa apelovat na politiky. Misi a celé dokončení CO2 ligy nám komplikuje současná pandemická situace, ve 4. misi jsme tak týmům doporučili, aby návrhy odeslali pouze nám, ale v náročné situaci se neobraceli na politiky.

Ukázky studentských výstupů: Textové výstupy: PDF icon Dopis starostovi 1.pdfPDF icon Dopis starostovi 2.pdfPDF icon Dopis starostovi.pdfPDF icon Mise 4.pdf
Materiály neprošly jazykovou úpravou a jsou ve znění publikovaném soutěžícími