Vstup pro registrované školy

Ročník 2016/2017

Na jakých úkolech soutěžící celý rok pracovali?

Soutěžící se věnovali 5 tématům: klimatická změna, jídlo, voda, energie, doprava. Tak jako v minulých ročnících, úkoly byly hodně praktické, svázané s každodenními aktivitami, zaměřené nejen na tým, ale v rámci sdílení výsledků i na ostatní žáky a pedagogy školy.

Téma 1: Klimatická změna

Co je to klimatická změna a co nám přinese? Jak se nám bude žít v roce 2040? Toto zjišťovali soutěžící v prvním tématu. Výstupem jsou příběhy lidí z roku 2040. To, co zjistili, pak představili svým spolužákům.

Ukázky studentských výstupů: Textové výstupy: PDF icon Jeden z příběhů roku 2040PDF icon Jiný z příběhů roku 2040PDF icon Ještě jiný příběh roku 2040
Materiály neprošly jazykovou úpravou a jsou ve znění publikovaném soutěžícími

Téma 2: Jídlo

Víte, kolik kilometrů nacestoval váš oběd? Soutěžící ano. Počítali, odkud jsou suroviny pro oběd a kolik km nacestovaly. Hledali regionální varianty a počítali, kolik km by uspořili, kdyby nakoupili jídlo z regionu. Čekalo je několik akcí: Akce 1: týden nevyhazovat žádné zbytky. Akce 2: týden nejíst buď žádné maso nebo žádné sladkosti. Akce 3 Svačinový den: příprava svačinek pouze z regionálních potravin.

Ukázky studentských výstupů: Textové výstupy:

https://padlet.com/bohape/ligaco2


Materiály neprošly jazykovou úpravou a jsou ve znění publikovaném soutěžícími

Téma 3: Voda

Kolik litrů vody denně spotřebujete? Soutěžící měřili osobní spotřebu a spotřebu své rodiny. Při akci zkusili snížit svoji osobní spotřebu vody na polovinu. Zabývali se také vodními toky v krajině, tím, jak mizí voda a srovnávali vodní toky v současnosti a s dobou za časů našich (pra)babiček. O svých zjištěních informovali své spolužáky.

Ukázky studentských výstupů: Textové výstupy: PDF icon ppt voda ve městěPDF icon Pokusy ve městě
Materiály neprošly jazykovou úpravou a jsou ve znění publikovaném soutěžícími

Téma 4: Energie

Soutěžící čekal výpočet uhlíkové stopy pomocí uhlíkové kalkulačky. Zjišťovali, kolik energie potřebujeme na běžné záležitosti a jak je složité si ji vyrobit vlastní silou. A na závěr opět řekli svým spolužákům, co dělali, představili jim téma a výsledky.

Ukázky studentských výstupů: Textové výstupy: PDF icon Myšlenky při běhání :-)PDF icon PPT o energiiPDF icon Anketa - spotřebiče
Materiály neprošly jazykovou úpravou a jsou ve znění publikovaném soutěžícími

Téma 5: Doprava

Kolik kilo a litrů CO2 vyprodukuje vaše rodina? Soutěžící zjišťovali množství CO2 z rodinných jízd v průběhu měsíce. Při týdenní Akci měli týden bez emisí CO2 z dopravy a spočítali, kolik kg CO2 ušetřili. Vymýšleli také reklamu na podporu ekologičtějších způsobů dopravy.

Ukázky studentských výstupů: Textové výstupy:
Materiály neprošly jazykovou úpravou a jsou ve znění publikovaném soutěžícími

Prezentace na závěrečné konferenci

Šest týmů na čelních pozicích se zúčastnilo závěrečné konference v Senátu, aby zde představili svoji činnost ostatním týmům i významným hostům. Toto jsou jejich video-výstupy, které prezentovali.

Ukázky studentských výstupů: Textové výstupy: File ZŠ Horažďovice, vítězové soutěžeFile Gymnázium Kolín, 2. místo
Materiály neprošly jazykovou úpravou a jsou ve znění publikovaném soutěžícími

A kdo zvítězil?

1. místo: ZŠ Horažďovice, Blatenská 540, příspěvková organizace

2. místo: Gymnázium Kolín

3. místo: ZŠ Ústí nad Labem Anežky České 702/17

4. místo: ZŠ a MŠ Žďárná

5. místo: ZŠ a MŠ Hradec Králové - Kukleny

6. místo: ZŠ Osecká 315 Lipník nad Bečvou

GRATULUJEME!!

Fotografie ze závěrečné konference v Senátu můžete vidět na http://hostetin.veronica.cz/fotogalerie/zaverecna-konference-co2-ligy