Vstup pro registrované školy

To nejlepší z ročníku 2020/21

1. mise: poznej svého protivníka

První mise měla informační charakter, žáci se za pomoci našich výukových videí sezámili s tím, co je klimatický rozvrat, vyrovnávali se s emocemi, které v nich nové informace vyvolaly a klimatickou krizi si podle své fantazie ztvárnili. Následně vytvářeli video nebo plakát pomocí kterých vysvětlovali svým spolužákům, co se dozvěděli. A na závěr si založili informační kanál, na kterém budou po celý rok o své činnosti v CO2 lize informovat.

Ukázky studentských výstupů: Textové výstupy: PDF icon Boure-myslenek.pdfPDF icon basnicka.pdf
Materiály neprošly jazykovou úpravou a jsou ve znění publikovaném soutěžícími

2. mise - zameť si na svém dvorečku

Ve druhé misi se žáci zaměřili na uhlíkovou stopu - v úvodu se dozvěděli víc o skleníkových plynech a skleníkovém jevu. V úkolech si potom spolu s rodiči počítali vlastní uhlíkovou stopu podle uhlíkové kalkulačky www.uhlikovastopa.cz a vymýšleli opatření, která mohou ve svém životě udělat, aby uhlíkovou stopu snížili. Opatření měli zkusit provádět po dobu 14 dnů a ideálně u nich už zůstat. O své činnosti měli opět za úkol informovat pomocí nástěnky nebo dalších prostředků.

Ukázky studentských výstupů: Textové výstupy:
Materiály neprošly jazykovou úpravou a jsou ve znění publikovaném soutěžícími

3. mise - rozhlédni se kolem sebe

Proč je u nás sucho? Studenti se rozhlíželi kolem sebe a vytvářeli pocitovou mapu míst v obci či škole, ve kterých se lidé cítí zranitelní vůči projevům klimatické krize - suchu, vedru a povodním. Zjistili tak, ve kterých místech je potřebná pomoc a zlepšení. Jedno z těchto míst si pak vybrali a navrhli opatření pro zlepšení. Své návrhy zakreslovali do mapy, tvořili vizualizace a prezentace.

Ukázky studentských výstupů: Textové výstupy:
Materiály neprošly jazykovou úpravou a jsou ve znění publikovaném soutěžícími

4. mise - zasaď se o změnu

Úkoly z minulé mise dotáhli účastníci do finále. Svá zjištění, nápady a návrhy představili starostovi a odpovědným úředníkům. Setkali se s nimi buď osobně, nebo jim poslali dopis. 

Ve druhé části se tématem zabývali hlouběji. Je známo, že jeden z největších zdrojů emisí skleníkových plynů je pálení uhlí a je potřeba ho co nejdříve skončit. Debata je v současné době velmi živá. Proto účastníci psali každý za sebe ministrům Vlády ČR, aby se zasadili o zastavení spalování uhlí.

A jak celý problém vnímají účastníci a jejich vrstevníci? Uvidíte na obrázcích ve vytvořených wordcloudech.

 

Ukázky studentských výstupů: Textové výstupy: PDF icon Bouře myšlenekPDF icon Dopis1PDF icon Dopis2PDF icon Dopis3PDF icon Dopis4PDF icon Básnička - sucho
Materiály neprošly jazykovou úpravou a jsou ve znění publikovaném soutěžícími